Zesde zintuig - Direct Antwoorden op uw Vragen

Zesde zintuig - Een antwoord

Soms brengt het leven vragen naar voren waar het antwoord niet direct voor het grijpen ligt. De oplossing lijkt soms ver te zoeken wat resulteert in frustraties, stress en onzekerheid. De consulenten op Betrouwbaarmedium.nl – elk met een geoefend zesde zintuig – kunnen verheldering en inzicht geven waardoor u weer positief verder kunt.

Zesde zintuig biedt ander perspectief

Het zesde zintuig wordt gebruikt om uw situatie vanuit een ander perspectief te belichten en u te begeleiden naar het antwoord op al uw dringende vragen. Betrouwbaarmedium.nl biedt verschillende consulenten met ieder hun eigen zesde zintuig en specialismen, voldoende variatie waardoor u gegarandeerd iemand vindt waardoor u geholpen kunt worden.

Direct antwoorden op uw vragen

Er zijn altijd consulenten voor u aanwezig die u via telefoon of chat kunt bereiken. Zij zullen elk met hun eigen bijzondere zesde zintuig hun uiterste best doen u zo goed mogelijk te helpen. De antwoorden worden duidelijk geformuleerd en niet in vage of zweverige begrippen verpakt. De consulenten gebruiken hierbij hun zesde zintuig.

Wat is het Zesde Zintuig?

Elke mens beschikt over vijf zintuigen: smaak, zien, horen, ruiken en voelen. Maar wat is nu dat zesde zintuig?

Het zesde zintuig kan zich op allerlei wijzen uiten zoals door helder te zien, helder te voelen, helder te horen, helder te weten of helder te ruiken. Iedereen beschikt in meer of mindere mate over het zesde zintuig en kan dit verder ontwikkelen.

Het bekendste zesde zintuig

Helderziendheid is het bekendste zesde zintuig. Mensen met een zesde zintuig zoals helderziendheid kunnen bijvoorbeeld aura’s zien of situaties zien die al gebeurd zijn of die eventueel nog gaan gebeuren. De mensen die over een sterk ontwikkeld zesde zintuig beschikken, kunnen hun informatie in beelden krijgen of in de vorm van symbolen.

Andere mogelijkheden van informatie via het zesde zintuig verkrijgen, is door de gevoelens van anderen aan te voelen zoals bij heldervoelendheid. Daarnaast zijn er ook mediums die met overledenen kunnen communiceren.

Wat kunt u aan iemand met het zesde zintuig vragen

U kunt uw aura laten lezen, dit is het energieveld dat u meedraagt en dat sommige mensen met het zesde zintuig kunnen zien en interpreteren. U kunt ook contact zoeken met mensen die overleden zijn (mediumschap). Wanneer u vragen heeft over uw mogelijkheden in de toekomst, over hoe en wanneer u een moeilijke beslissing moet nemen of bij relatieproblemen, kan iemand met het zesde zintuig u wellicht een eindje op weg helpen door op een heldere manier naar uw vragen te kijken.

Wanneer kunt u een consulent met een zesde zintuig inschakelen?

Wanneer u vragen heeft in verband met uw heden of het verleden. Wanneer u nog vragen of boodschappen heeft voor geliefden die al zijn overleden. Wanneer u vragen heeft over uw werk, over liefde en relaties, ingrijpende levensvragen of wanneer u gewoon neutraal een gesprek durft aan te gaan.