Home Missie & Visie Info Solliciteren Consuwijzer Bellen met credits Helderziende of Coach?


Ons Keurmerk op Consuwijzer

In het kader van de professionalisering vind Betrouwbaarmedium.nl het belangrijk om een keurmerk te hebben. Op deze wijze wordt nog meer het kaf van het koren gescheiden in deze branche. Het keurmerk is getoetst door de Raad van Accreditatie. In deze toets wordt gekeken of een keurmerk en de manier waarop het keurmerk wordt verleend, wel betrouwbaar is. De betrouwbaarheid wordt uitgedrukt met een rapportcijfer, op de schaal van 1 tot 10. Ons keurmerk heeft een 8.9 gekregen. Onze coaches, counsellors en maatschappelijk werkers vallen niet onder ons Keurmerk.

Een betrouwbaar keurmerk betekent;
  • Dat alleen de keurmerkeigenaar bepaalt wie zijn keurmerk op een product of in dit geval dienst mag gebruiken.
  • Dat duidelijk is waar het keurmerk voor staat
  • Dat duidelijk is waar een product of in dit geval de dienst aan moet voldoen om het keurmerk te mogen voeren en dat het keurmerk controleert of een product of in dit geval een dienst, dat een keurmerk voert wel echt voldoet aan die eisen.
  • Dat gecontroleerd wordt of al die informatie over een keurmerk wel openbaar is, dus gemakkelijk te vinden voor u als consument.
  • Ons Keurmerk is geplaatst op Consuwijzer (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie), zie www.consuwijzer.nl/keurmerken
  • Wij zijn geregistreerd bij de Opta, zie www.opta.nl
  • Wij zijn getoetst door de Raad van Accreditatie, zie www.rva.nl
  • Wij zijn lid van De Geschillencommissie, zie www.degeschillencommissie.nl
KvK nr 27286343 | © 2008 - 2014 Betrouwbaarmedium.nl BV | Niets mag worden gekopieerd! | Directie: E. Mulder | Powered by 4ice Productions